Cách liên kết bản quyền số Windows 10 với tài khoản Microsoft

Lượt xem: 6.184 Nếu bạn đang sử dụng key Windows 10 bản quyền số (Digital License) thì bạn hoàn toàn có thể giữ bản quyền Windows 10 của mình với tài khoản Microsoft mà bạn đăng nhập trên máy. Trong bài viết sau đây TPM PC sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn bằng hình … Đọc tiếp Cách liên kết bản quyền số Windows 10 với tài khoản Microsoft