Cách sử dụng link Magnet Torrent để tải file với phần mềm Torrent

Lượt xem: 6.002 Thông thường khi sử dụng phần mềm torrent để tải, download file về máy tính thì bạn sẽ mở file có định dạng “.torrent”. Tuy nhiên bạn cũng có thể tải file qua việc sử dụng link Magnet Torrent với những phần mềm Torrent nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều. … Đọc tiếp Cách sử dụng link Magnet Torrent để tải file với phần mềm Torrent